29 Th12 2017

Kính gửi quý khách hàng Thegioimarketing.com xin thông báo lịch nghỉ tết dương lịch đến quý khách hàng như sau : Thời gian nghỉ : Chiều thứ 7 ( ngày 30 tháng 12) đến hết ngày thứ 2 ( 1/1/2018) Thời gian hoạt động trở lại : Thứ 3 ( ngày 2/1/2018) Hỗ trợ trong thời gian nghỉ : Qua tin nhắn đến số điện thoại 08 8813 8813   Do đó, để đảm bảo công việc kinh doanh của quý khách...