Thiết kế bước đột phá cho thương hiệu của bạn

          Một trong những nguyên tắc hiệu quả nhất trong xây dựng thương hiệu là tập trung liên kết. Kết quả của sự liên kết đó …

Read moreThiết kế bước đột phá cho thương hiệu của bạn

Tìm ra bước đột phá trong thương hiệu của bạn

  • Ðể tìm ra sự đột phá, hãy tìm kiếm những ý tưởng hội tụ đủ hai phẩm chất: TỐT và KHÁC BIỆT. • Các nghệ sĩ được đào …

Read moreTìm ra bước đột phá trong thương hiệu của bạn

Tạo ra sự khác biệt trong thương hiệu của bạn

   Một ngày năm 2005, có hai câu chuyện đặc biệt thu hút trên tờ Wall Street Journal: 1) “Nền công nghiệp Mỹ đã hoàn toàn kiệt sức”. 2) “Lợi …

Read moreTạo ra sự khác biệt trong thương hiệu của bạn

CUỘC CHIẾN THƯƠNG HIỆU ĐẾN THƯƠNG HIỆU

             Tư duy của con người giải quyết sự lan tràn này theo cách tốt nhất mà chúng có thể – loại bỏ phần lớn …

Read moreCUỘC CHIẾN THƯƠNG HIỆU ĐẾN THƯƠNG HIỆU