SỰ LAN TRÀN PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG

                  Năm 1960, có khoảng 8.400 đầu báo, 440 đài phát thanh và 6 kênh truyền hình. Ngày nay, có khoảng 12.000 …

Read moreSỰ LAN TRÀN PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG

Sự lan tràn sản phẩm tạo nên đối thủ cạnh tranh

              Chúng ta đang sống trong một thế giới không chỉ NHANH HƠN, mà còn NHIỀU HƠN. Các nhà chiến lược tiếp thị truyền …

Read moreSự lan tràn sản phẩm tạo nên đối thủ cạnh tranh