Hướng dẫn xóa tài khoản quảng cáo facebook.

  Bạn không muốn quảng cáo trên facebook nữa và thấy không cần sử dụng, tài khoản này trở nên vô nghĩa bạn có thể xóa tài khoản quảng cáo …

Read moreHướng dẫn xóa tài khoản quảng cáo facebook.