Bài toán Marketing

Giải quyết tận gốc rễ một cách khoa học

Bền vững, Tích lũy & liên tục tiến lên

Xem chi tiết

Marketing là một bộ môn khoa học

về người dùng, khách hàng

Về việc phân bổ nguồn lực

Chi tiết

Chúng tôi tin rằng Marketing và thực thi marketing không phải là cái gì đó may mắn, tài năng, hên xui mà là một bộ môn khoa học, mọi thứ đều phải bài bản, logic, hệ thống với các bước đi bài bản tiến đến bền vững. Người dùng ngày càng thông minh, xem xét dữ liệu, đánh giá thương hiệu...rất nhiều góc cạnh để lựa chọn thương hiệu. Vì vậy hãy thông minh hơn để chinh phục họ.
Và đã học marketing hay bất cứ thứ gì, hãy học từ người giỏi nhất.

Xem các ví dụ thực tiễn