Nội dung khóa học

Kính gửi các bạn học viên

Nội dung khóa học dựa trên các casestudy thực chiến của chúng tôi và nền tảng chúng tôi nghiên cứu và áp dụng vào thực tế đã thành công cho khách hàng.

1, Cấu phần từng khóa học

  • Nguyên lý, nguyên tắc.
  • Thực hành.
  • Casestudy thành công.
  • Bài tập / hoặc chính bài của của các bạn.

2, Các phương thức tiếp cận khóa học

  • Học Online và trao đổi Online
  • Làm việc như một thực tập sinh tại Thegioimarketing.vn
  • Học 1:1 trong vòng 4 tiếng hoặc 8 tiếng ( với các học viên có nền tảng )

3, Nội dung các khóa học ( updating )

  • Các khóa học nền tảng cơ bản, nguyên lý.
  • Các khóa học theo casestudy thực tế các ngành hàng.
  • Các khóa học theo module yêu cầu