Tự động cập nhập bài viết, lên lịch và tối ưu bài, Bảo mật website và nhiều hơn nữa trao cho bạn quyền chủ động 100% với website của mình

65297
01
Quản trị tăng trưởng

Cách đăng bài, dùng ảnh, tối ưu khi quản trị website

02
Quản trị bảo mật

Xử lý khi gặp vấn đề về bảo mật, hack và chèn mã bẩn.

03
Quản trị chuyển đổi

Thay đổi cấu trúc website cơ bản, banner....

Nội dung bạn nhận được

Tổng quan

kiến thức tổng quan về website và CMS

Cách sử dụng

từng phần của website như banner, đăng bài..

Tối ưu

Xem và tối ưu lại website tốc độ và SEO

Code, hosting và domain

Quản trị tên miền, hosting và code website.

Bảo mật

Bảo mật chủ động và xử lý khi bị tấn công

Hơn thế nữa

Toàn bộ về việc bạn vận hành 1 website

Bắt đầu ngay hôm nay

Chủ động hoàn toàn với website của bạn

online course smart author image
You cannot copy content of this page