Vietnam Marketing Group.

Editors' Picks

The Latest

           Nguyên tắc 80/20 được áp dụng rất thành công trong bán hàng. Phần lớn thành công của bạn – từ 80% trở lên – sẽ được quyết định bởi thái độ, cá tính và động lực của bạn.              Người ta cho rằng yếu tố quan trọng trong một cuộc trò chuyện bán hàng là “khả năng truyền tải…
Read More...

Recent Posts

Reviews

Tech

Gadget

Business

Science