Giải pháp xây dựng content đóng gói toàn diện

Content là nguồn gốc giúp khách hàng : 

 • – kết nối với thương hiệu
 • – tương tác với thương hiệu
 • – tin tưởng thương hiệu
 • – mua hàng và ở lại.

 

Dù bạn đang dùng phương thức digital marketing nào : 

 

 • – triển khai SEO
 • – Chạy ads 
 • – social media 

 

Thì content luôn là lõi của mọi vấn đề. Và chúng tôi tư duy dựa trên vấn đề này để đưa ra một giải pháp content trọn đời.

 

Chỉ với gói giải pháp 6 tháng tối thiểu hoặc 1 năm. Chúng tôi sẽ giúp mọi doanh nghiệp giải quyết triệt để bài toán content :

 

 • – Content đúng insight khách hàng
 • – Content có tính chuyên môn sâu do am hiểu sản phẩm và dịch vụ
 • – Content dễ được tiếp nhận do được làm nhiều format khác nhau : video, hình ảnh, thiết kế
 • – Content chốt hạ khách hàng do quá trình thiết kế phễu content bài bản.

 

All in One. Tất cả trong một, theo thương hiệu từ đầu đến khi thành công.  Giải pháp nội dung đóng gói của noidung.vn không phải giải pháp

outsourcing content mà là giải pháp định vị toàn diện content cho mọi mục tiêu.

Bắt đầu lột xác, tạo đòn bẩy truyền thông ngay hôm nay với gói nội dung đóng  của của chúng tôi

 

Hạng mục Số lượng Link demo
Audit content hiện tại trên đa nền tảng 1
Tư vấn định vị thương hiệu bằng content 1
Lập kế hoạch phát triển content tổng thể 1
Bài viết chuẩn SEO 100 – 200
Bài viết PR 10 – 20
Kịch bản video 100 – 200
Sản xuất Video 100 – 200
Thiết kế mô tả sản phẩm 30 – 50
Thiết kế content nội dung 30 – 50
Thiết kế banner chạy quảng cáo 30 – 50
Xây dựng Kênh Youtube 1
Xây dựng Profile CEO 1
Xây dựng Fanpage dịch vụ, sản phẩm 1
Hỗ trợ 300 site  Guestpost 1
Hỗ trợ tăng view, share, sub 1
Hỗ trợ seeding content 1

Share the Post: