EMPOWERING PEOPLE TO TO BUSINESS

Hi, Trao quyền,
tự chủ về marketing.

Có đầy đủ kiến thức, tự triển khai, được hỗ trợ liên tục về kiểm tra và tài nguyên

45

Khóa học

10,500+

Học viên

1332+

Giờ đào tạo

777

Tư vấn

Tư vấn cho bạn cách xây dựng sản phẩm, kinh doanh và cách làm marketing bán hàng.

Lập kế hoạch

Hướng dẫn, giúp bạn lập kế hoạch kinh doanh, kế hoạch marketing từng bước cụ thể.

Đào tạo

Đào tạo bạn tự triển khai marketing bằng khóa học online được update liên tục.

Giám sát

Xem cách thức bạn làm, hỗ trợ tài nguyên, chỉ ra những vấn đề và hỗ trợ sửa chữa.

digital marketing online 1
Cái nhìn tổng thê về mọi thứ

Tư vấn

digital marketing online 6
Bước đi đúng đắn đến mục tiêu

Lập kế hoạch

Các bước chi tiết để triển khai kinh doanh.

chủ động triển khai 100%

Đào tạo nhân sự

Video hướng dẫn và đào tạo offline để có thể tự làm

Video đào tạo

Update hàng tháng theo yêu cầu.

Tài liệu đào tạo

Update liên tục theo xu hướng

Bài viết bản quyền

Độc quyền dành cho thành viên

Đào tạo trực tiếp

1 buổi/ 1 tháng

Hỗ trợ trọn đời

Luôn luôn được kiểm tra và sửa sai

Kiến thức

Bạn được truy cập toàn bộ kho kiến thức bản quyền của chúng tôi.

Tài nguyên

Được hỗ trợ download các tài nguyên, phân mềm bản quyền.

Trực tiếp

Hỗ trợ kiểm tra và tối ưu trực tiếp liên ục theo yêu cầu.

Câu hỏi thường gặp

Chúng tôi là nền tảng tư vấn, đào tạo và hỗ trợ. Chúng tôi không thực thi thay bạn, chúng tôi giúp bạn thực thi.

Dựa vào gói đăng ký của bạn 

Theo thời gian, bạn được truy cập toàn bộ tài nguyên