7 lỗi Marketing thường gặp có thể khiến bạn mất cả tấn tiền