21 Th4 2017

Với xu hướng phát triển internet ngày càng mạnh mẽ, thì trào lưu bán hàng online cũng phát triển nhanh như vũ bão. Có khá nhiều người đã thành công trong mảng kinh doanh online này tuy nhiên cũng không ít người gặp sự thất bại. Nguyên nhân là vì sao? Bán hàng online muốn thành công cũng như các công việc khác đều cần có sự chuẩn bị chu đáo, có kế hoạch cụ thể như vậy mới tồn tại và phát...