Chuyên mục: Đào tạo Marketing

Mô hình Marketing

Tạo ra cho sản phẩm một hình ảnh tốt về chất lượng sẽ mang lại lợi nhuận, một nghìn Like sẽ không bằng một đơn hàng thực tế. Bạn sẽ …