Category: Blog

ĐỘNG LỰC

Ở một vùng nọ, có 2 cậu bé, đều cùng một lúc đến xin việc tại một cơ sở sản xuất gạch nung. Khi được hỏi : “tại sao còn …

Bán lược cho sư

Một công ty nọ muốn tuyển người bán hàng giỏi đã trao cho mỗi người 100 chiếc lược và đề nghị họ đến các chùa để bán. Cái oái oăm …