Chuyên mục: Blog

CÁI GIÁ CỦA THẤT BẠI

Đó là một câu chuyện được đăng trên tạp chí Độc Giả của Trung Quốc số ra gần đây. Câu chuyện đó như sau: Một công ty lớn tuyển mộ …

Chỉ năm ngàn

Ông già giữ xe có xăm một con hổ trên cánh tay. Chỗ giữ xe của ông đông khách đến bực mình. Giá rẻ, không “kỳ thị” xe gì. Nhận …

KỸ NĂNG ĐẶT CÂU HỎI

Nếu anh dành toàn bộ cuộc sống của anh để tìm hiểu những câu hỏi sai, câu trả lời sẽ chẳng dẫn anh đến đâu cả! ***Giáo sĩ nói với …

ĐỂ MÃI NHỚ ĐẾN TÔI

… Ngày đó sẽ đến , cho đến khi tôi nằm trên chiếc giường được trải tấm dra màu trắng được gấp gọn gàng vào 4 góc của tấm nệm …