Bạn có thể triển khai

1, SEO

2, Adwords

3, Facebook Ads

4, TMDT : Sendo, Lazada…

5, Diễn đàn, forum

6, Báo chí

7, Email

vân vân.