Bài toán Marketing

Giải quyết tận gốc rễ một cách khoa học

Bền vững, Tích lũy & liên tục tiến lên

Xem chi tiết

Marketing là một bộ môn khoa học

về người dùng, khách hàng

Về việc phân bổ nguồn lực

Chi tiết

Mọi người nói về chúng tôi

Minh Anh - Đại học Ngoại Thương
Minh Anh - Đại học Ngoại Thương

Tôi học từ năm 2013 với kiến thức về Marketing bài bản giúp tôi tiếp tục học và phát triển lên.

Albert
Albert

“We’ve been Lettuce customers for a few years now! The veggies, fruit, cheese, bread, eggs, and mushrooms I receive are insanely delicious and very affordable. Keep doing what you’re doing!”

Helen Herbert
Helen Herbert

“We’ve been Lettuce customers for a few years now! The veggies, fruit, cheese, bread, eggs, and mushrooms I receive are insanely delicious and very affordable. Keep doing what you’re doing!”

Albert
Albert

“We’ve been Lettuce customers for a few years now! The veggies, fruit, cheese, bread, eggs, and mushrooms I receive are insanely delicious and very affordable. Keep doing what you’re doing!”

Chúng tôi tin rằng Marketing và thực thi marketing không phải là cái gì đó may mắn, tài năng, hên xui mà là một bộ môn khoa học, mọi thứ đều phải bài bản, logic, hệ thống với các bước đi bài bản tiến đến bền vững. Người dùng ngày càng thông minh, xem xét dữ liệu, đánh giá thương hiệu...rất nhiều góc cạnh để lựa chọn thương hiệu. Vì vậy hãy thông minh hơn để chinh phục họ.

Xem các ví dụ thực tiễn